Om du har en hund är det viktigt att du tränar den, både för hunden men även för din skull. Det ger disciplin och din hund kommer att må bättre av träningen. Du som ägaren får dessutom en hund som gör precis det den blir tillsagd. Många gånger kan det vara svårt att veta var man ska börja, här kommer ett par tips längs vägen.

Träna disciplin till tävlingen

Att träna din hund för att tävla är lite annorlunda mot att träna den för vardagen. Jag vill dock påpeka att det är viktigt att vilken hund som helst får den grundläggande träningen för att fungera normalt. Vilken typ av träning beror mycket på vilken hund du har.

När du känner att ni båda är redo är det alltid bra att börja med att veta vilka moment som ingår i tävlingen. Dessa moment behöver du träna med din hund. Träningen i sig går till på samma sätt som vanligt. Hunden får göra ett moment och får en belöning för att ha gjort det bra. Det är viktigt att du dock inte curlar hunden. När tävlingen är igång behöver du vara strikt och om du tränar hunden för att ha roligt kommer det att bli svårt med disciplinen i tävlingen.

Det finns ofta störningsmoment i tävlingar som är till för att locka din hund till att ge sig efter dem. Ett bra sätt är att träna hunden med sådana moment redan från början, träna situationer med störningar i vardagen, allt från godis till leksaker eller andra hundar. Din hund kommer då att vara van vid att störas och det blir enkelt att undvika.

Skapa en rutin och följ den alltid, detta ger din hund en plan att följa och det blir mycket enklare när tävlingsdagen kommer. Träna gärna med låtsastävlingar. Då vet du om din hund är redo eller inte.

Det är enkelt att träna din hund och ni kommer att njuta båda två.